bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową
16 listopada 2022 r. | 12:00
0

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie organizuje Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego na Kartkę Bożonarodzeniową:

Organizator:
- Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
Cele konkursu:
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką konkursu;
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

Kategorie wiekowe:
- przedszkolaki;
-uczniowie klas I-III;
- uczniowie klas IV-VI;
- uczniowie klasy VII-VIII

Warunki uczestnictwa:
- uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;
- technika płaska, ołówek, pastel, kredka, farba;
- format pracy A4;
- brak elementów wyklejanych;
- praca musi być wykonana przez uczestnika konkursu;
- praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, szkoła oraz kategoria wiekowa);
- konkurs jest kierowany do uczniów uczących się na terenie Gminy Janów;
- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
Termin i miejsce składania prac:
- pracę należy złożyć do 7 grudnia 2022 roku w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.
Informacje dodatkowe:
- w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody;
- o terminie rozdania nagród poinformujemy w późniejszym czasie;
- zwycięskie prace zostaną wykorzystane na potrzeby promocji SOKiS w Janowie oraz Gminy Janów.

Prawa Organizatora:
- wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji;
- prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie, Plac Grunwaldzki 9.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie, Plac Grunwaldzki 9.
lub Agnieszka Szołtysek e-mail: iod.sokis@grupaformat.pl
3. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku,
w którym odbył się Konkurs).
4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach i materiałach filmowych dokumentujących przebieg
i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach okolicznościowych oraz nadesłane prace, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście zgodnie
z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Podczas wręczania nagród będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać zarejestrowany wizerunek lub inne dane osobowe osób obecnych. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie danych osobowych wizerunkowych uczestnika
i innych danych osobowych w celu rozpowszechniania informacji przez organizatora
w przestrzeni publicznej i mediach.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
7. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym
z odrębnych przepisów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *