bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
fot. NK
Jest konkurs na nowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach
31 marca 2023 r. | 12:32
0

Wójt Gminy Lelów ogłosił konkurs na nowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449, z późn. zm.).

Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy Janów, I piętro, sekretariat UG lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem (imionami) i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz.12:00.

Szczegóły TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *