słabe opady deszczu
środa
Reklama
Czym w gminie zajmuje się radca prawny? Kolejna uchwała Rady Gminy Janów została unieważniona!
19 sierpnia 2020 r. | 12:13
1

Kolejna uchwała Rady Gminy Janów została unieważniona. Chodzi o uchwałę nr 182/XXXIII/20 Rady Gminy Janów z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części, określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie wyrazów "- zbieranych łącznie jako frakcja Metale i Tworzywa sztuczne", jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – dalej jako: „ustawa”.

Pozostaje zadać otwarte pytanie. Czym w gminie Janów zajmuje się obsługa prawna? Ile jeszcze błędów popełni radca prawny gminy?

Rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Czym w gminie zajmuje się radca prawny? Kolejna uchwała Rady Gminy Janów została unieważniona!”

  1. czapla1200 pisze:

    To widzę, że w kwestii fachowości mogą sobie podać rękę z “RADCOM” z Olsztyna X-D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *