bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Złotym Potoku
14 kwietnia 2023 r. | 12:49
0

10 maja w Złotym Potoku odbędzie się II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej.

regulamin:

1. UCZESTNICTWO
- w turnieju mają prawo startu drużyny składające się z 6 zawodników oraz maksymalnie 4 zawodników rezerwowych,
- wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”
- wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje i obuwie sportowe ( zakaz gry w korkach metalowych ).
2. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 9.00 na boisku „Orlik” w Złotym Potoku.
3. Przepisy gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej oraz:
- w meczu uczestnicy bezpośrednio 6 zawodników,
- czas gry: 2 x 10 minut,
- rzuty z autu wykonywane są nogą z ziemi,
- zmiany zawodników – lotne (bez konieczności zgłaszania ich sędziemu),
- bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę nogą z ziemi,
- nie obowiązuje przepis o spalonym,
- podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w odległości 3 m od piłki,
- pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
4. Kary:
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane przez sędziego prowadzącego spotkanie:
- kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty,
- kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut,
5. Punktacja:
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegrana 0 punktów,
- w rozgrywkach kolejność zespołów ustalona zostanie za pomocą ilości dużych punktów:
* w przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taka samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decyduje wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi,
* w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
- o zajętych miejscach decydują kolejno: większą ilość zdobytych punktów, bilans bramkowy, większa liczba zdobytych bramek, w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne.
6. Zgłoszenia do turnieju:
- Zgłoszenia w postaci karty drużyny należy wysłać na adres mailowy: e.spiewak@janow.pl
Najpóźniej do 5 maja do godz. 16.00
7. Postanowienia końcowe:
- W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte przez Organizatora turnieju są ostateczne.
- Wszyscy uczestnicy turnieju muszą przestrzegać Regulaminu Korzystania z Boiska „Orlik” w Złotym Potoku.
- Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na:
przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacja turnieju,
nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika w turnieju w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych turniej może zostać odwołany.
W czasie turnieju opiekun ponosi odpowiedzialność za swoich podopiecznych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *