słabe opady deszczu
środa
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Janów
31 maja 2023 r. | 13:21
0

W czwartek, 1 czerwca o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Janów odbędzie się sesja Rady Gminy Janów, podczas której rada podejmie uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2023 r.
4. Przyjęcie protokołu z LXXX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2023 r.
5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
6. Przyjęcie uchwał:
6.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
6.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów.
6.3 Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.
6.4 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
6.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
6.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
7. Interpelacje - pisemne.
8. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *