bezchmurnie
10°
czwartek
Reklama
Kolejny problem z uchwałą Rady Gminy Janów
21 sierpnia 2020 r. | 12:36
0

Wojewoda Śląski unieważnił kolejną uchwałę Rady Gminy Janów. Chodzi o uchwałę nr 181/XXXIII/20 Rady Gminy Janów z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, w części określonej w:
- § 1 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), dalej, jako
„ustawa”,
- § 2 ust. 3 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy w związku z art. 2
Konstytucji RP,
- § 4 ust. 2 załącznika do uchwały w zakresie wyrazów "i w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców
nieruchomości sąsiadujących", jako sprzecznej z art. 2 Konstytucji RP,
- § 10 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały w zakresie wyrazów „(zbieranych łącznie jako frakcja Metale
i Tworzywa sztuczne)”, jako sprzecznej z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy,
- § 12 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 4 ust. 2a pkt 4 ustawy,
- § 15 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 2 Konstytucji RP.

Rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *