słabe opady deszczu
środa
Reklama
facebook.com/OSP.Piasek357/
Będzie głosowanie w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
13 września 2023 r. | 12:37
0

We wtorek, 19 września o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni będą głosować w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Stawka ma wynosić 15 zł dla druha biorącego udział w akcji lub działaniu, oraz 5 zł za udział w szkoleniu. Do tego 6 zł za udział w ćwiczeniach.

Stawki za godzinę.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2023 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów jej przyznawania.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie gminnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
6. Interpelacje – pisemne.
7. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *