zachmurzenie duże
sobota
Reklama
Jutro Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Janów
06 kwietnia 2020 r. | 12:36
0

Jutro w Urzędzie Gminy Janów odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni ustalą plan pracy komisji rady gminy.

Początek sesji o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwał:
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok.
3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2020 rok.
3.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok.
3.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok.
3.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
3.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
3.7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Janów.
3.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
3.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Zakończenie obrad sesji.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *