bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
Ostatnia sesja tej kadencji
19 kwietnia 2024 r. | 16:02
0

We wtorek, 23 kwietnia o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów odbędzie się ostatnia sesja radnych Rady Gminy Janów w kadencji 2018 - 2024.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XCIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 7 marca 2024 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku na prace budowlano – konstruktorskie przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Janowie na odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej osobie fizycznej - Jerzemu Motłochowi na odrestaurowanie wnętrza drewnianego młyna, wykonania zabezpieczenia odgromowego, przeciwpożarowego, antywłamaniowego
i przeciwwilgociowego.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Janów od 1 stycznia 2023 r.
do 23 kwietnia 2024 r.:
- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- Komisji Gospodarczej,
- Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisji Rewizyjnej.
7. Interpelacje – pisemne.
8. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
9. Podziękowania dla Radnych za pracę w VIII Kadencji Rady Gminy Janów 2018-2024.
10. Zakończenie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *