bezchmurnie
16°
13°
piątek
Reklama
Problemy z uchwałą dotyczącą wotum zaufania dla Wójta Edwarda Moskalika
19 lutego 2021 r. | 13:40
0

Mimo iż Rada Gminy Janów nie głosowała w sprawie nieudzielenia Wójtowi Edwardowi Moskalikowi wotum zaufania podczas sesji w 2020 roku, to Wojewoda Śląski unieważnił tę uchwałę..

Urząd Gminy Janów opublikował właśnie rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie.

Jak wynika z przesłanego organowi nadzoru protokołu Nr XXXII/2020 z XXXII sesji Rady Gminy Janów w pkt 7.1 porządku obrad była przeprowadzona „Debata nad raportem o stanie gminy.” Po przeprowadzonej debacie radni Rady Gminy przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy, która stosownie do unormowania zawartego w art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym – powinna być podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Zgodnie z pkt 7.2. protokołu, projekt ww. uchwały nie uzyskał wymaganej ustawą bezwzględnej większości głosów. Za przyjęciem uchwały było 6 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymujących się od głosu 8 radnych, nieobecny był 1 radny. Rada Gminy nie udzieliła zatem Wójtowi wotum zaufania, co - zgodnie z art. 28aa ust. 9 zdanie trzecie ustawy było równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. Ponadto zdaniem organu nadzoru niepodjęcie uchwały nie skutkuje materialnym powstaniem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania jako odrębnego aktu. Niepodjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia wotum zaufania nie jest podjęciem uchwały w przedmiocie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania - jest tylko "równoznaczne" z podjęciem takiej uchwały.

Tymczasem z protokołu sesji Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 r. wynika, że uchwała w sprawie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania nie była przedmiotem głosowania i nie została przyjęta przez Radę Gminy na sesji w tym dniu.

Z rozstrzygnięciem można zapoznać się TUTAJ.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *