bezchmurnie
14°
11°
poniedziałek
Reklama
Radni będą rozpatrywać skargę na jednego ze swoich kolegów
15 marca 2023 r. | 14:14
0

We wtorek, 21 marca o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Janów odbędzie się sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni rozpatrzą skargę na jednego z radnych.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 7 lutego 2023 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na 10 lat, nieruchomości położonej w obrębie Żuraw przy
ul. Kościelnej 3, gm. Janów z Ochotniczą Strażą Pożarną w Janowie, ul. Przyrowska 4, 42-253 Janów.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 422/LXXVI/22 Rady Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Janów.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej z regionu kołomyjskiego na Ukrainie.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
5.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje - pisemne.
7. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *