zachmurzenie małe
26°
25°
czwartek
Reklama
W piątek sesja w sprawie pożyczki na budowę wodociągu w Czepurce
16 czerwca 2021 r. | 12:22
0

W piątek 18 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni będą głosować w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka”.

Początek sesji o godz. 10:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 21 maja 2021 roku.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2021/2022.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 269/XLV/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów na lata 2021 - 2025.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów.
5.10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka”.
5.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
5.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje pisemne Radnych.
7. Komunikaty, zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *