zachmurzenie duże
piątek
Reklama
W poniedziałek sesja w sprawie skarg na dyrektora ZSP w Janowie
16 kwietnia 2021 r. | 14:04
0

W poniedziałek 19 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni rozpatrzą trzy skargi na dyrektora ZSP w Janowie.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2021 – 2023.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2021-2030.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej.
5.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
5.11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.12 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S na odcinku Piasek – Czepurka Kolonia, Gmina Janów.
5.15 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Bystrzanowice – Kacze Błota”.
5.16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
5.17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje pisemne Radnych.
7. Komunikaty, zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *