całkowite zachmurzenie
12°
12°
poniedziałek
Reklama
W poniedziałek sesja w sprawie skarg na dyrektora ZSP w Janowie
16 kwietnia 2021 r. | 14:04
0

W poniedziałek 19 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni rozpatrzą trzy skargi na dyrektora ZSP w Janowie.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2021 – 2023.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2021-2030.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej.
5.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
5.11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.12 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S na odcinku Piasek – Czepurka Kolonia, Gmina Janów.
5.15 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Bystrzanowice – Kacze Błota”.
5.16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
5.17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje pisemne Radnych.
7. Komunikaty, zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *