bezchmurnie
23°
23°
czwartek
Reklama
We wtorek radni uchwalą budżet na 2021 rok i ustalą nowe wynagrodzenie dla Wójta Gminy Janów!
25 grudnia 2020 r. | 11:41
0

We wtorek 29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie odbędzie się sesja Rady Gminy Janów, podczas której radni uchwalą budżet na 2021 rok i podejmą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janów.

Początek o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Janów z dnia 8 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2021.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na rok 2021.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok. 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o. o, „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych”.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 5.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 5.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 5.12 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok.
5.13 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5.14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janów.
6. Interpelacje pisemne Radnych.
7. Komunikaty, zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *