słabe opady deszczu
środa
Reklama
Wójt poinformował o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
13 kwietnia 2022 r. | 12:56
0

Wójt Gminy Janów poinformował o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu zmiany Studium, które należy składać do Wójta Gminy Janów w formie: papierowej na adres: Urząd Gminy Janów,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą Urzędu Gminy na adres: gmina@janow.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022 r.

Jednocześnie każdy może składać wnioski do projektu zmiany Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, które należy składać do Wójta Gminy Janów w formie: papierowej na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą Urzędu Gminy na adres: gmina@janow.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022 r.

Niestety, z dokumentacją nie można zapoznać się elektronicznie. Wszelka dokumentacja jest dostępna tylko w Urzędzie Gminy Janów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *